СОУ

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Материална база

СОУ "Св. св. Кирил и Методий"Училището разполага с богата материална база:

 • четири компютърни кабинета със съвременна техника, кабинети по предметите: биология, химия, физика, математика, руски език, музика и  домашен бит и техника, дървообработване, ел. обработване, кабинет по технологии-шев и кройка, мултимедиен кабинет;
 •  
 • кабинет, оборудван с модерна техника за издаване на училищния вестник "Огледало", както и за изготвяне на различни рекламни материали и брошури. Средствата за този кабинет са спечелени по проект за развитие на извънкласните дейности.
 •  
 • два физкултурни салона, единият от които е оборудван с фитнес уреди.
 •  
 • спортни площадки за футбол, волейбол, баскетбол и народна топка.
 •  
 • актова зала
 •  
 • бюфет и училищен стол.