СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Постижения на ученици от X клас

01

Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности се проведе с ученици от X клас във всички училища в страната през месец юни 2017 г. В нашето училище то се проведе на 12.06.2017г. Оценяването включваше решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) - 60 мин. Проверяваха се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети Информационни технологии и Информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност. Шестимата участници от Х клас показаха много добри резултати и получиха удостоверение от МОН през месец октомври 2017 г.

Р.Косева

CCI19102017